Foto: Erik Lövgren

Pilgrimsstigen i Hosjö

Nyhet Publicerad Ändrad

Under en pilgrimsvandring får man gå långsamt. Slippa jäkta och slippa känna krav. Förhoppningen är att du som vandrar pilgrimsstigen i Hosjö ska känna att det ger dig en positiv upplevelse, att den vilsamma vandringen ger ro i själen. Starta vid Hosjö kyrka och följ skyltarna.

Du, Medmänniska, vem du än är och oavsett vad du tror på, så är du välkommen att vandra pilgrimsstigen i Hosjö! 

Livspusslet

Det är svårt att hinna med allt i dagens ofta stressiga tempo. Att leva i snabbhet - att skynda sig, försöka fixa hela tiden - är många människors vardag. Vi är ständigt uppkopplade och har svårt att stilla oss. Kanske känner vi en längtan efter mera ro, vila och neddraget livstempo. Kanske kommer funderingar om vad meningen är med livet?

Under en pilgrimsvandring får man gå långsamt. Slippa jäkta och slippa känna krav. På asfalt, grus och gräs sätter vi fötterna, ett steg i taget. Vi får öva oss i långsamhet.

Vad är pilgrimstanken?

Pilgrimstanken handlar om att lyssna inåt. Att vandra i tystnad ger större möjlighet att hitta den ”kanalen” som fyller oss med lugn och tillförsikt och kan ge nya insikter. I tystnaden kan vi också skärpa våra sinnen, uppfatta naturens dofter, ljud och färger mer intensivt. Vi kan känna samhörighet med allt levande i naturen, förnimma att vi är en del av Skapelsen.

Stigen är cirka 1,5 km och går över båda kyrkogårdarna och till församlingshemmet och Kyrkskolan. Vid de sju stolparna längs vägen finns ”ledord” med korta texter, som kan ge inspiration. Du startar vandringen där du själv vill.

Ledorden är: Gåtfullhet, Frihet, Visdom, Frid, Hopp, Gemenskap och Livsglädje.

Historisk bakgrund

Pilgrimsvandringar har mycket gamla anor och har fått en renässans i vår tid. Förr vandrade man ofta till heliga platser, t.ex. Nidaros, Vadstena, Rom eller Santiago de Compostela. I Dalarna och de omgivande landskapen finns många Olofsleder, som bär till Trondheim (Nidaros). Man slog följe med andra som färdades samma väg, samtalade och delade tystnaden och kanske också matsäcken. Fick uppleva en andlig påfyllnad.

Pilgrimsstigen i Hosjö är kort, men det är en förhoppning att du som vandrar ska känna att det ger dig en positiv upplevelse, att den vilsamma vandringen ger ro i själen!

Alla är vi på samma vandring, den som kallas Livets väg!

Pax et bonum! Frid och allt gott!

Pilgrimsstigen i Hosjö invigdes i augusti 2018. Initiativet togs av Pilgrimsgruppen i Vika-Hosjö, som nu har upphört. 


Vill du veta mer om pilgrimstanken och om pilgrimsvandringar, läs mer på www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/pilgrimsvandring eller på Facebook, Pilgrim i Västerås stift