Lillmariorna

Lillmariorna är en kör för pojkar och flickor, 5-7 år (födda 2011-2013).

Lillmariorna är en nybörjarkör där vi lär oss enkla sånger och utforskar vår egen röst. Vi sjunger både gammalt och nytt, leker sånglekar, spelar rytminstrument och lär oss hitta i kyrkan. Vi repeterar en gång i veckan och medverkar i en gudstjänst ungefär en gång i månaden i kyrkan. En gång per termin träffas vi en lördag och har en kördag.

Verksamheten är kostnadsfri. Vid körresor betalar varje körsångare en del av avgiften.

Anmälan till kören görs till körledare Anna Kjellin tel. 023-70 20 63 eller e-post

Kom gärna och lyssna till när Lillmariorna sjunger i en gudstjänst, se terminsschema nedan.

Terminsscheman körerna

Föräldrainformation körerna