Foto: Jimmy Nilsson

Leksacer

Ett "altarskåp" där barn och vuxna kan hitta alla de saker som används i gudstjänster

Leksacer är ett "altarskåp" där barn och vuxna kan hitta alla de saker som används i gudstjänster. Det är en pedagogisk, inspirerande och lekvänlig miljö för barn i alla åldrar, en miljö som harmonierar med kyrkorummet, dess symbolvärld och övrig utsmyckning. Här kan man klä ut sig till biskop, präst eller diakon. Man kan leka dop, nattvard, vigsel eller begravning och fritt söka sig fram i kyrkans värld.

Välkommen till Leksacer - barnens altarskåp på Stefansgården, Vandrarvägen 2.