Kyrkorådet

Kyrkorådets uppgift är att fördela resurser i form av personal, lokaler och andra medel.

Kyrkorådet består av 12 ledamöter och 12 ersättare och sammanträder ungefär nio gånger per år.

Kyrkorådets uppgift är att fördela resurser i form av personal, lokaler och andra medel så att församlingarna kan uppfylla de grundläggande uppgifterna i enlighet med beslutade mål och riktlinjer.

Ordförande

Anders Brunnstedt (POSK)
tel. 023-188 75 e-post

VICE ORDFÖRANDE

Kent Blomqvist (S)

andre vice ordförande

Birgitta Lindqvist (Samling för kyrkan) e-post

Ledamöter                                                      ersättare

Anders Brunnstedt (POSK)                            Per-Erik Björklund (POSK)

Eva Hartwig (POSK)                                       Maud Pettersson (POSK)

Ola Bergeå (POSK)                                         Ingela Ronsten Persson (POSK)

Anne-Marie Åberg (POSK)                            Clara Heinemann (POSK)

Lena Johnson (S)                                            Bert Blom (S)

Eva Sens (S)                                                    Maria Frodell (S)

Karl-Erik Pettersson (S)                                 Kent Blomqvist (S)

Karin Jacobson (S)                                          Anna Fält (S)

Eva Kyrk (Borgerligt alt.)                               Lars Brodén (Borgerligt alt.) 

Gunnar Lennhed (Borgerligt alt.)                  Kerstin Wåghäll (Borgerligt alt.) 

Birgitta Lindqvist (Samling för kyrkan)         Henrik Lundin (Samling för kyrkan)

Fredrik Månsson                                              Thommy Johansson 
(Vänstern i Svenska kyrkan)                          (Vänstern i Svenska kyrkan)  

Kyrkoherde

Christina Eriksson e-post