Meny

Kyrkorådets arbetsutskott (AU)

Kyrkorådets arbetsutskott fattar beslut om det fortlöpande arbetet.

Kyrkorådet leder förvaltningen och är en styrelse med övergripande ansvar för egendom, personal och ekonomi. Kyrkorådets arbetsutskott fattar beslut om det fortlöpande arbetet.

Ledamöter

Anders Brunnstedt, ordf. (POSK)

Ingvar Sahlander, vice ordf. (S)
Eva Sens (S)

Eva Kyrk (Borgerligt alternativ)

Birgitta Lindqvist (Samling för kyrkan)

Ersättare

Ola Bergeå (POSK)
Ingela Ronsten Persson (POSK)

Karl-Erik Pettersson (S)
Karin Jacobson (S)

Gunnar Lennhed (Borgerligt alternativ)

Protokoll

Kallelser