Körer för vuxna

Vilken musik gillar du: jazz, klassiskt, folkmusik, gospel? Flera av körerna har en bred repertoar, medan en del är mer nischade - prata med körledarna om vad du söker. Och kom gärna och lyssna på körerna under gudstjänster eller konserter!

Klicka på bilden och bläddra i foldern!

Aspeboda kyrkokör

Blandad vuxenkör.
Repetitionsdag: onsdagar 19.00-21.00
Plats: Aspeboda församlingshem
Ledare: Thomas Isaksson. Anmälan: 023-70 20 55. e-post

Falu Folk & Gospel

Blandad kör för sångare med körvana.
Repetitionsdag: tisdagar 19.00-21.00
Plats: Kristinegården, Kristinegatan 11
Ledare: Sofia Pekkari. Anmälan: 023-70 20 62. e-post

Falu Kristine kyrkokör

Blandad kör för vuxna sångare med körvana.
Repetitionsdag: torsdagar 19.00-21.30.
Plats: Kristinegården, Kristinegatan 11
Ledare: Henrik Alinder. Anmälan: 023-70 20 65. e-post

Grycksbo kyrkokör

Blandad vuxenkör, körvana önskvärd.
Repetitionsdag: tisdagar 18.30-20.30
Plats: Grycksbo kyrka
Ledare: Ann-Sofi Stål. Anmälan: 023-70 21 28. e-post

Måndagskören

Kören för äldre sångare.
Repetitionsdag: onsdagar 16.30-18.00
Plats: Aspeboda församlingshem
Ledare: Thomas Isaksson, 023-70 20 55. e-post

Stora Kopparbergs damkör

Fyrstämmig damkör för sångare med körvana.
Repetitionsdag: torsdagar 19.00-21.00
Plats: Stora Kopparbergs kyrka
Ledare: Per Walfridsson Ohls. Anmälan: 023-70 20 84. e-post

Stora Kopparbergs seniorkör

Fyrstämmig blandad kör.
Repetitionsdag: onsdagar 16.30-18.00 jämna veckor
Plats: Stora Kopparbergs kyrka
Ledare: Vikarie. Anmälan till Anna Kjellin, 023-70 20 63. e-post

VIKA-HOSJÖ KÖREN                                                                                            Blandad vuxenkör.
Repetitionsdag: 
Plats: Vika församlingshem jämna veckor,
Hosjö församlingshem udda veckor,
Ledare: ej klart. Anmälan.

 

Västerås stifts kyrkosångsförbund

Körerna i Falu pastorat är medlemmar i Västerås Stifts Kyrkosångsförbund. Läs mer om kyrkosångsförbundets verksamhet klicka här

Kontaktuppgifter till körledare

Henrik Alinder
Kyrkomusiker i Falu Kristine församling
023-70 20 65, e-post

Thomas Isaksson
Kyrkomusiker i Aspeboda och Falu Kristine församlingar
023-70 20 55, e-post

 

Sofia Pekkari
Kyrkomusiker i Falu Kristine församling
023-70 20 62, e-post

Anna Kjellin
Kyrkomusiker i Stora Kopparbergs församling
023-70 20 63, e-post


Per Walfridsson Ohls
Kyrkomusiker i Stora Kopparbergs församling
023-70 20 84, e-post


Ann-Sofi Stål
Kyrkomusiker i Grycksbo församling
023-70 21 28, e-post

 

Carina Holmbäck
Körledare Solkören, Vika
023-70 20 86, e-post

 

Maria Strömberg-Hansson
Körledare Stjärnkören, Hosjö
023-70 20 50 e-post