Kör för unga och unga vuxna

Är du sångare med körvana och 16-25 år? Välkommen till Falu ungdomskör! Kören övar en gång i veckan och sjunger i gudstjänster och konserter några gånger per termin.

Västerås stifts kyrkosångsförbund

Körerna i Falu pastorat är medlemmar i Västerås Stifts Kyrkosångsförbund. Läs mer om kyrkosångsförbundets verksamhet klicka här