Altare
Foto: Jimmy Nilsson

HBTQI

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtqi-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Seminarieserien Tro, Hopp och Kärlek

I tre 45-minutersprogram med spännande gäster får vi följa samtal om HBTQ-frågor.

Ung och HBTQI

Unga har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtqi-personer

EKHO är en ekumenisk förening för kristna hbtqi-personer som funnits sedan 1976. EKHO finns som lokalföreningar i Stockholm, Göteborg, Skåne och Sydöst, sammanbundna genom Riksförbundet EKHO. Det finns också ett antal Frögrupper runtom i landet där det ännu inte finns en lokalförening. 

EKHO vill att var och en ska få känna styrkan i att vara en hel människa skapad till Guds avbild, acceptera, respektera och glädja sig åt sin sexualitet och uppleva att den är en gåva från Gud, som återspeglar Guds kärlek.

Läs mer om EKHO klicka här