Frågor & svar om begravning

Här hittar du vanliga frågor och svar om begravning. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

NÄR ska begravningen ske?

Begravningen ska ske inom en månad efter dödsfallet, i enlighet med begravningslagen. 

hur bokas en begravning?

I Svenska kyrkan Falun kan begravningsgudstjänster bokas för torsdagar och fredagar kl 10, 12 eller 14 i någon av kyrkorna eller i Skogskapellet i Falun. De kyrkor som ingår i Svenska kyrkan Falun är Aspeboda, Grycksbo, Falu Kristine, Stora Kopparbergs, Hosjö och Vika kyrkor.

Ring, mejla eller besök expeditionen på Kristinegården tel. 023-70 20 00 e-post. Expeditionen är stängd för besök tillsvidare, men du når oss som vanligt via telefon och e-post.

Om ni anlitar en begravningsbyrå ordnar den med bokningen.

KAN MAN VÄLJA PRÄST?

Om ni har önskemål om präst, ta upp det i samband med er kontakt med kyrkan. Ofta går det att lösa.

MÅSTE MAN ANLITA EN BEGRAVNINGSBYRÅ?

Du behöver inte anlita en begravningsbyrå, utan du kan själv kontakta alla instanser som berörs. Kist- och urnval görs kanske ändå lättast med hjälp av en byrå, eftersom det finns särskilda miljökrav på kistornas och urnornas kvalitet. 

HUR BEGRAVS EN PERSON SOM INTE är medlem i SVENSKA KYRKAN?

Det finns olika alternativ för den som inte önskar ha en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Vanligtvis försöker man tillmötesgå den avlidnes önskningar.

För den som tillhör ett annat kristet samfund eller en annan religion, vänder man sig till sitt samfund för begravningsakten.

För den som önskar en borgerlig begravning finns det borgerliga begravningsförrättare, men de anhöriga kan också genomföra akten själva eller tillsammans med andra. En borgerlig begravning kan utformas helt enligt egna önskemål. Kommunen eller begravningsbyrån lämnar upplysningar om borgerliga begravningsförrättare.

Svenska kyrkan svarar för den allmänna begravningsverksamheten för alla, vilket innebär bland annat att man förvaltar de allmänna begravningsplatserna.

Man behöver inte ha en begravning alls om man inte vill. Däremot är det lag på att alla måste gravsättas, det är en samhällelig uppgift som regleras i Begravningslagen.

Länsstyrelsen utser begravningsombud för att bevaka hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Läs mer om  länsstyrelsens begravningsombud på kyrkogårdsförvaltningens sida - klicka här

VAD INNEBÄR BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN?

När någon i vår närhet dör ger begravningsgudstjänsten oss möjlighet att stanna upp, kliva åt sidan och samlas inför livets ofrånkomliga villkor. Minnen, känslor av tacksamhet, ilska, förtvivlan och hopp gestaltas i musik, ord och böner. I begravningsgudstjänsten tar vi avsked och överlämnar också den avlidna i Guds händer.

hur utformar vi BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN?

Begravningsgudstjänsten utformas av anhöriga tillsammans med präst och kyrkomusiker. Det är tryggt att veta att det finns en genomtänkt ordning, samtidigt som det också ger möjlighet för specifika önskemål, t.ex. när det gäller psalmer, musik, bibeltexter och böner. Både präster och kyrkomusiker är vana vid begravningar och kan komma med konkreta förslag om vad som brukar fungera väl.

Det kan också finnas praktiska önskemål kring begravningen när det gäller till exempel avskedstagandet eller stunden före och efter begravningen. Samtala med prästen om det, då ni ses inför begravningen.

KAN MAN VÄLJA VAR MAN VILL BLI GRAVSATT?

Du kan själv välja på vilken kyrkogård eller begravningsplats du vill bli gravsatt. Med gravsättning menas att stoft eller aska överlämnas till jord eller vatten. Stoft eller aska får bara gravsättas på allmän eller enskild begravningsplats.

Om gravsättningen ska ske på en sedan tidigare använd gravplats, till exempel i en familjegrav, måste gravrättsinnehavaren lämna sitt tillstånd. Väljer man en ort där man inte är folkbokförd får man bli begravd där om det finns tillräckligt med utrymme för gravplatser.

Om man önskar strö askan i havet måste man kontakta länsstyrelsen i det län där gravsättningen ska göras för att få ett godkännande.

Gravsättning av stoft (kista) ska äga rum snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Gravsättning av aska ska göras inom ett år efter kremeringen. I vissa fall beviljas uppskov, till exempel om anhöriga behöver tid för att enas i någon fråga.

VAD KOSTAR EN BEGRAVNING?

Begravningsgudstjänsten i kyrka eller kapell kostar ingenting för Svenska kyrkans medlemmar och finansieras genom den kyrkoavgift du som medlem betalar. För icke medlemmar är lokal inklusive vaktmästare kostnadsfritt i samband med begravningsakten.

Det finns dock kostnader, framför allt när det gäller kista och transporter. Kistpriserna varierar och man väljer själv vilket utförande man önskar. Kostnaden för transporter beror naturligtvis på antalet transporter och deras längd, samt vilka lokala förutsättningar som finns. Om gravsättningen ska ske på annan ort kan transporter medföra att det blir extra kostnader för dödsboet. Annat som kan tillkomma är kostnader för dödsannons, blommor, kistdekoration, minnesstund och när det ska ordnas med gravsten.

Många väljer att anlita en begravningsbyrå. När man tar kontakt med en sådan ska man inte vara generad över att diskutera priserna, och byråerna är skyldiga att lämna kostnadsuppgifter. Kostnaderna blir lägre om man till exempel själv plockar blommor eller använder bårtäcke, själv utformar minnesstunden hemma eller till exempel i församlingshemmet. Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna för en begravning ska man kontakta kommunens socialtjänst.

Läs mer om begravningsavgiften - en avgift som alla betalar - vad som ingår och vad man får stå för själv - klicka här

hur är man klädd PÅ EN BEGRAVNING?

Förr var klädseln vid en begravning mycket strikt i svart och vitt. Nu för tiden är valet av klädsel mer varierat. Det händer att sorgehuset uttrycker en önskan om valfri eller ljus klädsel i dödsannonsen, och då är det den personliga smaken som styr valet av klädsel.

För män är strikt och formell klädsel svart eller mörkblå kostym. Vit slips brukar de närmast anhöriga ha, medan svart slips alltid är korrekt. För kvinnor är svart och vitt alltid korrekt, men även grått i olika nyanser och mörkblått används. Barn och ungdomar bär ofta mer varierande klädsel.

KAN BARN FÖLJA MED PÅ EN BEGRAVNING?

Ja, barn både kan och får följa med på en begravning. Huvudregeln är att vara lyhörd inför vad barnet vill: vill barnet inte gå så ska man inte pressa hen till att gå, vill barnet gärna gå så ska man uppmuntra hen. Samråd gärna med prästen inför begravningen.

Hjälp att hantera sorgen: Det finns stödgrupper i sorgen för barn och unga som har förlorat en nära anhörig. Grupperna är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Region Dalarna och Sjukhuskyrkan Falu lasarett. Läs mer klicka här

SKA MAN GE BLOMMOR ELLER EN GÅVA TILL EN INSAMLINGSORGANISATION VID BEGRAVNINGEN?

Ett blomsterarrangemang eller en penninggåva till förmån för en ideell organisation är två olika sätt att vid begravningen uttrycka deltagande med de anhöriga i sorgen och sin vördnad för den som gått bort.

Ibland står det i dödsannonsen angivet en insamlingsorganisation dit man kan ge en gåva i stället för blommor. Även om de anhöriga inte har uttalat något särskilt önskemål kan man alltid ge en gåva till en insamlingsorganisation. Ofta läses minnesbladen upp under minnesstunden, om man har en sådan.

blommor

Om begravningen äger rum under blomningstiden kan en egenhändigt plockad bukett eller en bunden krans vara en fin personlig gest. Om någon önskar lägga en skriven hälsning eller en teckning vid kistan/urnan, går det också bra.

Blomsteraffärerna kan lämna prisuppgifter på olika arrangemang som de kan hjälpa till med. Beställ i god tid, gärna en vecka före begravningen.

VAD HÄNDER MED BLOMMORNA EFTER BEGRAVNINGEN?

Om det finns en grav kan man själv lägga blommorna där efter begravningen. 

Vid kapellen på Skogskyrkogården läggs blommorna ut på gräsmattan intill entrén efter begravningen, för att de anhöriga ska kunna komma och titta på dem i lugn och ro.

VEM HAR ANSVAR FÖR GRAVEN?

Skötseln för en grav vilar på anhöriga och innehavaren av gravbrevet (bevis för att man innehar en grav). Om man vill ha hjälp med skötseln kan man köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Minneslund och aksgravplats är en skötselfri gravform.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information - klicka här

BEGRAVNINGSAVGIFTEN

Svenska kyrkan ansvarar på statens uppdrag för begravningsverksamheten. För att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten tas en begravningsavgift ut och som betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. På beskedet från Skatteverket om den slutliga skatten anges hur stor begravningsavgiften är. Läs mer om begravningsavgiften - klicka här

Enligt begravningslagen ska alla gravsättas. Om det inte finns någon anhörig eller närstående som ordnar med begravningen gör kommunen det.

 

läs mer i häftet "om begravning"

”Om begravning” är en skrift som riktar sig till alla som har frågor kring hur begravningar fungerar i Sverige. Här förklaras vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften. Här finns svar på olika frågor som de anhöriga ofta ställs inför i samband med dödsfall. 

Oftast uppstår frågor som rör begravning först när någon närstående har avlidit. Frågorna kan handla om vad anhöriga själva kan göra, vad samhället bekostar och vad dödsboet ska betala för. Det är klokt att söka svar på dessa frågor i förväg och att klargöra – som en hjälp för efterlevande – hur man tänker sig sin egen begravning.

Kyrkans ansvar i begravningssammanhang går långt tillbaka i tiden, cirka
1 000 år. I de allra flesta fall finns de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Församlingarna ska på ett trosneutralt sätt bedriva begravningsverksamhet i enlighet med lagstiftningen samt på ett respektfullt sätt möta andra trosuppfattningar och livsåskådningar. Det mångkulturella svenska samhället avspeglas i allt större utsträckning på begravningsplatserna.

”Om begravning” finns på svenska, engelska, finska, polska och bosniska/kroatiska/serbiska. Översättning pågår till arabiska,farsi, nordsamiska samt somaliska.

Ladda ned Om begravning som pdf