Meny

Församlingsrådet Vika-Hosjö församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

Ordförande

Henrik Lundin, e-post

Ledamöter                           Ersättare

Kent Blomqvist                      Eva Lindgren

Eva Westberg                        Katarina Hallström

Birgitta Arvidsson                                        

Ingvar Sahlander

Henrik Lundin                      

Susanne Kneckt

Jonas Ericson, distriktspräst, tel. 023-70 20 68 e-post