Församlingsrådet Stora Kopparbergs församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

Förtroendevalda 2022-2025

Ordförande

Eva Hartwig, e-post

Ledamöter                    Ersättare

Ola Bergeå                             Anna-Lena Fritzson

Kenneth Wåhlberg                Anna Strindberg Lennhed

Eva Hartwig                          Barbro Ödlund

Jörgen Lysholm                    Solveig Malmsten

Maria Frodell 

Maud Pettersson

Anne-Marie Nilsson

Bondjers Kerstin Garming