Församlingsrådet Stora Kopparbergs församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

Förtroendevalda 2022-2025

ordförande

Eva Hartwig, e-post

Ledamöter                           Ersättare

Ola Bergeå                             Anna-Lena Fritzson

Kenneth Wåhlberg                Anna Strindberg Lennhed

Eva Hartwig                          Barbro Ödlund

Jörgen Lysholm                    Solveig Malmsten

Maria Frodell 

Maud Pettersson

Anne-Marie Nilsson

Bondjers Kerstin Garming

Camilla Nyberg, distriktspräst, tel. 023-70 20 61 e-post