Meny

Församlingsrådet Stora Kopparbergs församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

ordförande

Eva Hartwig, e-post

Ledamöter                           Ersättare

Eva Hartwig                           Gunbritt Berggren

Maria Frodell                         Anne-Marie Nilsson

Jörgen Lysholm                     Kenneth Wahlberg

Ola Bergeå                             Kerstin Garming

Solveig Malmsten

Jimmy Nilsson

Maud Pettersson

Ingela Ronsten Persson

Anders Mogård, distriktspräst, tel. 023-70 20 48 e-post