Församlingsrådet Stora Kopparbergs församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

Förtroendevalda 2022-2025

Ordförande

Eva Hartwig, eva_hartwigse@yahoo.se

Ledamöter                                 Ersättare

Ola Bergeå                                              Anna-Lena Fritzson

Kenneth Wåhlberg                                 Anna Strindberg Lennhed

Eva Hartwig                                           Barbro Ödlund

Jörgen Lysholm                                      Solveig Malmsten

Maria Frodell 

Maud Pettersson

Anne-Marie Nilsson

Bondjers Kerstin Garming