Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsrådet Stora Kopparbergs församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

ordförande

Eva Hartwig, e-post

Ledamöter                           Ersättare

Eva Hartwig                           Gunbritt Berggren

Maria Frodell                         Anne-Marie Nilsson

Jörgen Lysholm                     Kenneth Wahlberg

Ola Bergeå                             Kerstin Garming

Solveig Malmsten

Jimmy Nilsson

Maud Pettersson

Ingela Ronsten Persson

Anders Mogård, distriktspräst, tel. 023-70 20 48 e-post