Församlingsrådet Grycksbo församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

Förtroendevalda 2022-2025

Ordförande

Eva Sens

Foto: Terese Wängdahl

Ledamöter                                   Ersättare

Christine Wesström Hildén          Birgitta Steén

Eva Sens                                        Britt-Inger Jonsson

Monica Jawette

Åsa Wesström                                 

Camilla Nyberg, distriktspräst, tel. 023-70 20 61 e-post