Församlingsrådet Falu Kristine församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

Förtroendevalda 2022-2025

Ordförande

Birgitta Lindqvist, tel. 070–564 38 19 birgitta.vide@telia.com

Ledamöter                    Ersättare

Kristina Guffars                      Lars Nord

Chonghui Li                            Anders Brunnstedt

Viola Erlands Johansson        Elisabeth Sehlin

Bert Blom                               Pär Anders Långsvens

Clara Heinemann

Birgitta Lindqvist             

Gunnel Rylander

Margareta Åberg

Britt Thureson

 

Falu Kristine församlingsråd - kallelser och protokoll