Meny

Församlingsrådet Falu Kristine församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

Ordförande

Birgitta Lindqvist, tel. 070–564 38 19 e-post

Ledamöter                           Ersättare

Margareta Åberg                   Anders Brunnstedt

Viola Johansson                     Elisabeth Sehlin

Bert Blom                               Maria Alinder

Britt Thureson                        Clara Heinemann

Birgitta Lindqvist

Karl-Erik Pettersson             

Gunnel Rylander

Chong HuiLi

Jonas Ericson, distriktspräst, tel. 023-70 20 68 e-post