Församlingsrådet Falu Kristine församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

Ordförande

Birgitta Lindqvist, tel. 070–564 38 19 e-post

Ledamöter                           Ersättare

Britt Thureson                        Anders Brunnstedt

Viola Erlands Johansson        Elisabeth Sehlin

Bert Blom                               Pär Anders Långsvens

Chonghui Li                            Clara Heinemann

Birgitta Lindqvist             

Gunnel Rylander

 Margareta Åberg

Jonas Ericson, distriktspräst, tel. 023-70 20 68 e-post