Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsrådet Falu Kristine församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

Ordförande

Birgitta Lindqvist, tel. 070–564 38 19 e-post

Ledamöter                           Ersättare

Margareta Åberg                   Anders Brunnstedt

Viola Johansson                     Elisabeth Sehlin

Bert Blom                               Maria Alinder

Britt Thureson                        Clara Heinemann

Birgitta Lindqvist

Karl-Erik Pettersson             

Gunnel Rylander

Chong HuiLi

Jonas Ericson, distriktspräst, tel. 023-70 20 68 e-post