Meny

Församlingsrådet Aspeboda församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

ordförande

Karin Jacobson, tel. 070-355 70 64 e-post

ledamöter                            ersättare

Låsbleck, Aspeboda kyrka
Bild: Mats Hulander

Gunnar Lennhed                     Ingegerd Green Bryngelsson

Karin Jacobson                        Katja Frank

Eskil Embretsén

Gunilla Lundgren

Anders Mogård, distriktspräst, tel. 023-70 20 48 e-post