Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsrådet Aspeboda församling

Församlingsrådet är församlingens styrelse. Det består av förtroendevalda som utses av kyrkofullmäktige på förslag från församlingens medlemmar.

ordförande

Karin Jacobson, tel. 070-355 70 64 e-post

ledamöter                            ersättare

Låsbleck, Aspeboda kyrka
Bild: Mats Hulander

Gunnar Lennhed                     Ingegerd Green Bryngelsson

Karin Jacobson                        Katja Frank

Eskil Embretsén

Gunilla Lundgren

Anders Mogård, distriktspräst, tel. 023-70 20 48 e-post