Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vill du bli ideell medarbetare / volontär?

Vill du ge av din tid och göra en insats för en medmänniska? Har du en speciell kompetens du vill bidra med? Eller vill du göra något helt nytt? Som ideell medarbetare är du en viktig del av Svenska kyrkans arbete.

Vill du bli ideell medarbetare?

Som ideell medarbetare blir du representant för Svenska kyrkan. Du förväntas stå upp för en generös människosyn, som ser varje människa som älskad och skapad av Gud, oavsett hudfärg, kön, ålder eller sexuell läggning.

Du måste inte ha en tro för att bli ideell medarbetare i Svenska kyrkan. Däremot tror vi att Gud tror på dig och ser med glädje på ditt bidrag in i kyrkans arbete. Tro är något som kan väckas, växa och bära oss människor. 

Ideellt arbete är ett viktigt sätt att bidra. Du med dina kunskaper, dina erfarenheter och din lust att engagera dig behövs! 

Något för dig?

Som volontär kan du göra skillnad, både för andra och dig själv.

Som ideell medarbetare gör du något för någon annan – en insats som ger dig något tillbaka. Det kan finnas många ideella uppdrag i Svenska kyrkan i Falun som kan behöva just din kompetens. Som ideell medarbetare kan ditt uppdrag vara något enstaka tillfälle eller mer kontinuerligt t.ex. en gång per månad eller vecka och kan vara dagtid, kvällstid eller under helgen. Det ideella arbetet är oavlönat.

Exempel på uppdrag:

• Sömnadsarbete
• Sticka dopfiltar
• Dagledigträffar/soppluncher
• Besöksgrupper
• Sälja konsertbiljetter
• Jul- och påskvandringar
• Andakter på äldreboenden
• Stödsångare/musiker vid andakter
• Kaffevärdar i samband med gudstjänster
• Ekonomisk/juridisk hjälp
• Språkkunskaper/tolkhjälp

Så blir du ideell medarbetare

Kontakta vår växel 023-70 20 00

Inför vissa uppdrag behöver du genomgå en introduktionsutbildning. Vill du ha ett uppdrag i våra barn- och ungdomsgrupper behöver vi först ett utdrag ur belastningsregistret.

Om uppdraget verkar rätt för dig väljer du själv hur stort engagemang du vill bidra med. Vi försöker hitta ett uppdrag som passar för dig.

Du kanske själv har idéer och har sett behov där du kan vara en tillgång - hör gärna av dig!