Meny

Du som är patient eller närstående

Som patient eller närstående kan du behöva hjälp eller stöd. Inte sällan är ett besök på en mottagning eller inskrivning på en avdelning förknippat med oro och osäkerhet. Tankarna är många när vi väntar på eller genomgår behandling. Ibland blir vi tvungna till perspektivskifte.

Idag har sjukvården en helhetssyn på oss människor, vilket innebär att såväl fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov ska finnas med i en adekvat behandling och ett bra bemötande.

Vi i Sjukhuskyrkan har därför ett uppdrag att finnas till för dig i dina existentiella funderingar. Vi är inte anställda av Region Dalarna, vi för inga journaler. Vi har tystnadsplikt och vill vara ett stöd för dig i den situation du befinner dig. Vi samtalar om det du vill prata om, vi kommer aldrig med egna samtalsämnen.

Ingen ska behöva vara ensam i det svåra. Lättast tar du kontakt med oss genom sjukhuspersonalen. Du kan givetvis också nå oss direkt. Kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Andliga vårdens uppgift

Syftet med den andliga vården är att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och att bistå vid omorientering inför nya faser i livet.

Personal sjukhuskyrkan

Maria Näslund, sjukhusdiakon, arbetsledare
023-49 26 54
e-post

 

David Edman, sjukhuspräst
023-49 23 06
e-post

Fredrik Linder, sjukhuspräst
023-49 23 41
e-post


Judith Lindenmo, sjukhusdiakon
023-49 23 43
e-post


Sjukhuspastor, vakant
023-49 28 57


Thomas Isaksson, kantor/kyrkomusiker
023-70 20 55
e-post
 
Vår gemensamma e-postadress är sjukhuskyrkan.falun@regiondalarna.se
 
Du kan också nå oss via sjukhusets växel på 023-49 00 00.
I akuta fall har vi beredskap efter kontorstid, detta gäller då endast sökning via sjukhusets personal.


Hämta informationsfolder och verksamhetsberättelse här
 
Hämta gärna Sjukhuskyrkan Faluns informationsfolder - klicka här

Verksamhetsberättelse 2019 Sjukhuskyrkan Falu lasarett - klicka här