Du som är patient eller närstående

Som patient eller närstående kan du behöva hjälp eller stöd. Inte sällan är ett besök på en mottagning eller inskrivning på en avdelning förknippat med oro och osäkerhet. Tankarna är många när vi väntar på eller genomgår behandling. Ibland blir vi tvungna till perspektivskifte.

Idag har sjukvården en helhetssyn på oss människor, vilket innebär att såväl fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov ska finnas med i en adekvat behandling och ett bra bemötande.

Vi i Sjukhuskyrkan har därför ett uppdrag att finnas till för dig i dina existentiella funderingar. Vi är inte anställda av Region Dalarna, vi för inga journaler. Vi har tystnadsplikt och vill vara ett stöd för dig i den situation du befinner dig. Vi samtalar om det du vill prata om, vi kommer aldrig med egna samtalsämnen.

Ingen ska behöva vara ensam i det svåra. Lättast tar du kontakt med oss genom sjukhuspersonalen. Du kan givetvis också nå oss direkt. Kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Andliga vårdens uppgift

Syftet med den andliga vården är att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och att bistå vid omorientering inför nya faser i livet.

Personal och information om sjukhuskyrkan

Maria Näslund, sjukhusdiakon, arbetsledare
023-49 26 54
e-post

David Edman, sjukhuspräst
023-49 23 06
e-post

Judith Lindenmo, sjukhusdiakon
023-49 23 43
e-post

Ingrid Silfverin, sjukhuspräst
023-49 23 41
e-post

Lars-Gunnar Skogar, pastor
023-49 28 57
e-post

Thomas Isaksson, kantor/kyrkomusiker
023-70 20 55
e-post
 
Vår gemensamma e-postadress är sjukhuskyrkan.falun@regiondalarna.se
 
Du kan också nå oss via sjukhusets växel på 023-49 00 00.
I akuta fall har vi beredskap efter kontorstid, detta gäller då endast sökning via sjukhusets personal.

Informationsfolder och verksamhetsberättelse
 
Hämta Sjukhuskyrkan Faluns informationsfolder för utskrift - klicka här

Verksamhetsberättelse 2020 Sjukhuskyrkan Falu lasarett - klicka här