Vi släcker för fladdermössen!

Under sommaren släcks fasadbelysningen på ett antal av pastoratets kyrkor för att skydda bland annat fladdermöss.

Äldre kulturbyggnader har nästan alltid inneboende fladdermöss. Ibland finns flera arter i olika delar av byggnaden. Den vanligaste arten i svenska kyrkor är brunlångöra (även kallad kyrktornets väktare).

Fladdermöss och deras boplatser har ett strikt skydd i EU, inklusive Sverige. Fasadbelysning av kyrkor innebär en konflikt med artskyddsförordningen, eftersom den gör kyrkan obeboelig för fladdermöss. Djuren skräms av ljuset och vågar sig inte ut ur sina gömmor. I värsta fall kan detta leda till att de svälter ihjäl. Även många nattpollinerare, bland annat flera fjärilsarter, är beroende av mörkret för överlevnad. 

Svenska kyrkan Falköping är ett miljödiplomerat pastorat och strävar efter att gynna den biologiska mångfalden inom alla områden vi vårdar. Därför är det en självklarhet att vidta de åtgärder som krävs för att skydda de nattaktiva djuren. Belysningen behöver dock bara vara släckt under sommarhalvåret, så till hösten kommer kyrkorna åter att vara belysta. 

Följande kyrkor berörs av åtgärden under perioden 1 maj - 30 september:
S:t Olofs kyrka
Marka kyrka
Vistorps kyrka
Näs kyrka
Skörstorps kyrka
Kälvene kyrka
Friggeråkers kyrka
Slöta
Luttra
Tiarp

Foto: Joxerra aihartza, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons