Värdegrund/etiska riktlinjer

Följande skall gälla för vårt arbete på kyrkogården:

* Gravgrävning, gravsättning och transport ska alltid utföras på ett säkert och värdigt sätt.

* Vid återfyllning efter kistgravsättning återfylls grav genom skyffling för hand tills kistan har täckts.

* I samband med begravningsceremoni/följe avbryts störande eller synligt arbete om det är möjligt.

* Uppsikt av uppgrävda jordmassor så eventuellt uppkomna urnor, ben- och kistrester hanteras pietetsfullt och återförs vid återfyllning alternativt nedgräves på större djup

* Uppsikt att det i samband med gravsättningen är prydligt och att beklädningsmaterial m.m. är rengjorda

* Anhörig kan efter överenskommelse med arbetsledare medverka vid återfyllningen

* Tillsyn att öppnad grav har säker locktäckning.