Ursäkta röran - vi bygger nytt!

Nytt gramområde skapas på S:t Olofs kyrkogård

Arbetet med att anlägga det nya gravområdet intill Uppståndelsens kapell på S:t Olofs kyrkogård fortsätter under våren. När området är klart ska där finnas runt 1200 nya gravplatser fördelade på flera olika gravskick. Planen är att skapa ett parkliknande område med flera små rum som gör det möjligt att samla olika gravskick på en liten yta. I mitten av området ska det anläggas rosenbågar och en mur med fontän. Vid ombyggnationen kommer gatstenar och marksten från andra kyrkogårdar att återanvändas.

Förhoppningen är att allt ska vara klart att tas i bruk i slutet av året. Dessvärre innebär det att området intill kapellet kommer att fortsätta att se stökigt ut ända fram tills efter sommaren. Vi ber om ursäkt för röran!