Tystnad

Ett av pilgrimens sju nyckelord.

Tystnaden som ger frid.
Hur ofta befinner jag mig i tystnad? Blir jag stressade utan prat, musik och bakgrundsljud. Hör jag till dem som sätter på radion eller TV:n när jag är själv hemma? 

Tystnad är en bristvara i dagens samhälle men behöver finnas i livet. Det är i tystanden jag hör mina egna hjärtslag och andetag, naturens ljud och mina egna tankar. Den första stunden i tystnad snurrar det väldigt, tankarna kastar sig runt, runt och försöker höras mest. Men ju länge jag befinner mig i tystnad desto mer lägger sig tankarna och jag kan ta tag i dem en och en. Tystnaden kan vara skrämmande, vad är det egentligen mina tankar säger mig, vad är det jag försöker stänga ute med att ständigt omsluta mig med ljud. Tystnaden kan jag behöva våga kasta mig in i.

På pilgrimsvandring, oavsett om jag går själv eller i grupp, är en sträcka av tystnad ett effektivt sätt att lugna tankarna och få en inre ro. För att inte slukas upp och stressas av tankarna som snurrar kan jag i väntan på lugn fokusera på ett mantra i takt med mina steg - Jag i dig. Du i mig.

Manteln/kappan är symbolen för tystnaden och påminner mig om att jag ibland behöver dra upp luvan för att stänga ute omvärldens ljud och gå in i mig själv.