Torbjörntorps kyrka

Torbjörntorps kyrka, öppettider, adress & kontakt

Öppettider: Dagligen kl 8-20. Kontaktperson:  Vaktmästeriet 0515-77 63 80. Vägbeskrivning:  Avtagsväg till Torbjörntorp på väg 46 cirka fem kilometer norr om Falköping. GPS-koordinater: RT90: X: 6445430, Y: 1371527
WGS84: Lat N 58° 6′ 50″ Lon E 13° 37′ 31″  Decimal: 58.1140, 13.6254  

 OM KYRKAN

Torbjörntorps kyrka tillhör Mössebergs församling och är en av de största i Falköpings pastorat. Kyrkan invigdes 1872 sedan en äldre, medeltida kyrka på samma plats rivits.

Kyrkan innehåller en rad intressanta klenoder, bland annat en gotisk madonnaskulptur från 1200-talets mitt. I kyrkan finns också ett Mariaaltare från sent 1800-tal. 

Altartavlan, "Jesus med lärjungarna", är målad av Falköpingskonstnären A. G. Ljungström. I kyrkans torn har liljestenar murats in och i vapenhuset står två stavkorshällar.Orgeln är tillverkad 1887 och har  fjorton stämmor.

Kyrkan har tre kyrkklockor; en nyare lillklocka från 1683 och två större medeltida klockor.

PRAKTISK INFORMATION

Plats för 450 personer.
Läktarorgel
Elpiano
Ljudanläggning
Hörslinga.
WC i kyrkan.

FÖRSAMLINGSLOKAL

Under 2015 genomgick kyrkan en omfattande renovering och ombyggnad. En församlingssal skapades under läktaren. Salen kan antingen användas helt separat från kyrkorummet eller verka som en utökning av kyrkan då ena sidan kan öppnas. I församlingsdelen finns ett pentry som kan användas vid kyrkkaffe och andra enklare serveringar. Pris vid uthyrning: 150:-.