Foto: Jim Elfström/IKON

Ställ upp i kyrkvalet

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig! Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.

Att kandidera till val i Svenska kyrkan 

I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater och
23 000 valdes till minst ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människor engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka. 

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: 

  • Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
  • Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser.
  • Hur det går under tiden – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som flyttat. 

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT

Du behöver:

  • tillhöra Svenska kyrkan.
  • vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan
  • fylla 18 år senast på valdagen
  • vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötetär du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).
Webb för nomineringsgrupper och kandidater

För nomineringsgrupper och kandidater

Information som vänder sig till nomineringsgrupper och dig som kandiderar.