En ljusslinga hänger i ett fönster. Snön yr utanför bland lövlösa buskar.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Färre kyrkor används i vinter

För att spara energi används inte alla pastoratets kyrkor under årets tre första månader.

Svenska kyrkan Falköping förvaltar 16 kyrkor och flera församlingslokaler. Stigande energipriser och risk för energibrist i vinter gör att pastoratet måste vidta åtgärder för att spara el. Under perioden 1 januari - 31 mars 2024  kommer därför enbart de kyrkor som har bergvärme eller fjärrvärme och redan uppvärmda lokaler i några församlingshem att användas. Begravningar kommer att hållas i samtliga kyrkor.

Sedan i höstas är temperaturen sänkt i samtliga kyrkor och församlingslokaler. De kyrkor som har fasadbelysning är belysta kortare tid under vintern. 

– De åtgärder vi vidtar handlar inte bara om att spara pengar. De handlar lika mycket om att minska vår energiförbrukning i solidaritet med samhället i övrigt i ett mycket ansträngt läge, säger kyrkoherde Jonas Hagström.  

Följande kyrkor hålls öppna under vintern:
S:t Olofs kyrka
Yllestads kyrka
Åsle kyrka
Slöta kyrka
Karleby kyrka
Torbjörntorps kyrka