Söndagsskola

Nystart i S:t Olofs kyrka från den 3 september.

S:t Olofs kyrka, söndagar kl 10.00

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst där de får gemenskap med varandra och Gud. Vi startar i kyrkan för att sedan gå över i Kyrkans hus. Vi följer kyrkoåret och utgår från en bibelberättelse, sjunger, leker, pysslar och ber. En gång i månaden är även barnen med vid nattvarden i S:t Olofs kyrka. När gudstjänsten är slut i
S:t Olofs kyrka kommer barn med ledare över för kyrkfika.

Alla barn från tre år är varmt välkomna att vara med!