Socialt arbete / diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Enklast kan det beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Kyrkan har ett uppdrag att hjälpa människor.

Förändringar på grund av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin gör all verksamhet med fysiska träffar uppehåll tills vidare. Några verksamheter genomförs digital. 
 Läs mer på vår informationssida om coronapandemin.