Regler för minneslunden

  • I minneslunden grävs askan efter avliden ner utan anhörigas närvaro.
  • Askan grävs ner direkt i jorden och får inte inneslutas i behållare eller hölje.
  • All plantering och skötsel av minneslunden ombesörjes kostnadsfritt av kyrkogårdsförvaltningen.
  • Platsen där askan grävs ner är okänd för anhöriga och särskild gravplats får ej avskiljas eller märkas ut.
  • Det är inte tillåtet att anordna enskilda minnesvårdar, plantera blommor växter eller liknande.
  • Du är däremot mycket välkommen att lägga ner blommor eller placera ut ljus inom det område som är markerat för detta i minneslunden.
Minneslund S:t Sigfrid

Bilder:  Minneslunden vid S:t Olofs respektive S:t Sigfrids kyrkogård.