Promenadgruppen

Torsdagar med start kl 10.00 vid S:t Olofs kyrka.

Samling i kyrkparken vid S: t Olofs kyrka, torsdagar kl 10.00. Promenerad cirka en timma. Takten  anpassas efter deltagarna. Alla varmt välkomna!