Om Tiarps kyrka

Tiarps första kyrka stod i Flittorp och brändes ner av danskarna 1612. Den andra kyrkan byggdes i Tiarps by och revs 1911. Den tredje och nuvarande kyrkan byggdes där vägarna från Flittorp och Tiarps gamla kyrkby möts. Kyrkan är byggd i nygotisk stil med torn.

Mot slutet av 1800-talet började Tiarps dåvarande kyrka att bli i alltför dåligt skick varvid en ny kyrka byggdes 1910, ett par kilometer från den ursprungliga kyrkbyn. Den är idag Åslebygdens församlings största kyrka och den enda som inte är medeltida.

Den rymliga, ljusa och vackra kyrkan i Tiarp invigdes den 7 augusti 1910 av biskop Hjalmar Danell assisterad av 13 präster samt den nye kyrkoherden Karl Edvard Karlsson. Prislappen för bygget var 23 000 kronor och den femstämmiga Hammarbergsorgeln kostade 2 800 kronor.

Ett årtal att minnas är 1947 då kyrkan fick en riktig altartavla, målad av Saga Walli föreställande "Den gode herden" som för fåren till källan och det livgivande vattnet. Vid samma tidpunkt murades ett fönster bakom altaret igen och färgade glasrutor sattes in i de två övriga. Kyrkans interiör fick nya färger och den tidigare stjärnhimlen i kortaket målades över liksom devisen på valvbågen mot lång-huset: "Herren bor i höjden och i helgedomen och hos den som har en förkrossad och ödmjuk ande".

Elektriskt ljus och värme installerades varvid den gamla järnkamminen togs bort och gav plats för 1200-talsdopfunten som tidigare stått i Tiarps gamla kyrka. Den är huggen i sandsten med repstavsornament och uttömningshål.I kyrkan finns också ett medeltida, korskrönt rökelsekar i brons och i sakristian finns en nummertavla från 1600-talet med siffror i trä. I tornet hänger två klockor. Storklockan är omgjuten i Jönköping 1838 och lillklockan är gjuten i Skara av Nils Billsten 1751.