Om Skörstorps kyrka

Skörstorps kyrka från mitten av 1100-tal är en av de mycket få rundkyrkorna i Norden och den enda bevarade i sitt slag i Skara stift.

Skörstorps lilla, enkla och vackra kyrka kan räkna sig till en liten och exklusiv skara kyrkor – rundkyrkorna. De finns i ett mycket begränsat antal över stora delar av Europa. Tidigare teorier gör gällande att dessa kyrkor byggts på grunden av forntida, runda hednatempel. Den teori som länge var förhärskande är – att den enda orsaken till den runda formen var att de byggdes som försvarskyrkor, där den runda muren är svårare att bräcka än den plana.

Den förklaring som idag känns långt mer intressant är att rundkyrkorna byggdes med Den Heliga Gravens Rotunda i Jerusalem som förebild. Den romerske Kejsar Konstantin lät nämligen år 336 e. Kr. bygga en rund kyrka på Jesu grav. Efter Jerusalems erövring under det första korståget 1099 påbörjade korsriddarna en renovering av denna rundkyrka – ett arbete som skall ha blivit färdig ca 1150.

Under det kommande århundradet blev det plötsligt på modet att bygga just runda kyrkor på flera håll i Europa. Faktum är att majoriteten av Europas medeltida rundkyrkor verkar ha byggts under en 50-100 årsperiod från mitten av 1100-talet och framåt – ett sammanträffande som verkar vara mycket mer än en slump. En del av dem har bevisligen tillhört Tempelriddarorden. Var det en hemvändande korsriddare som lät bygga rundkyrkan i Skörstorp? Idag finns åtta bevarade rundkyrkor i Sverige samt minst lika många raserade. Falbygden verkar ha varit extremt rik på rundkyrkor. Rundkyrkoruiner finns också i Dimbo och Agnestad. Även Bestorp och Falekvarna sägs ha haft rundkyrkor.

Från början fanns bara det låga rundhuset endast försett med små gluggar, av vilka en är synlig på fasadens västra del. Kyrkan valvslogs på 1400- eller 1500-talet. Spiran, koret med absid och sakristian uppfördes på 1660-talet medan vapenhuset skall vara något yngre. I klockstapeln, med vindflöjel från 1794, hänger två klockor där den större gjöts av Johannes Bosson 1526 och den mindre 1930. År 1899 fick vapenhuset en sandstensomfattad barockportal.

 Dopfunten är från 1200-talet. I vapenhuset står en medeltida stavkorshäll samt en gravhäll från 1599. Predikstolen är snidad 1709 av Johan Ullberg d. ä. Altartavlan är tillverkad 1748 och skänkt av änkefru, baronessa och generalska Anna Fredrika von Schantz. Den mindre ljuskronan är tillverkad på 1700-talet och från samma århundrade finns en svart mässhake bevarad. Skörstorps syförening har skänkt den stora ljuskronan 1935, dopfatet 1966 och en brudkrona 1970.