Om renoveringen

Målsättningen med renoveringen av S:t Olofs kyrka som genomfördes under 2018 och 2019 var en ljusare, mer flexibel kyrka med bättre tillgänglighet.

– Ledordet för vårt arbete har varit en öppnare och tillgängligare kyrka. Vi vill skapa ett ljusare och mer välkomnande kyrkorum. Med de åtgärder som nu blir gjorda tror jag att vi lyckas åstadkomma det. Vi får en kyrka som står väl rustad för att betjäna ytterligare några generationer i sin snart 900-åriga tillvaro, säger Roland Andersson, ordförande i kyrkorådet.

Falköpings församlingsråd har även de varit delaktiga under hela planeringsarbetet. Förhoppningen är nu att det förändrade kyrkorummet ska betyda mycket för livet i församlingen.
–Vi ser möjligheter att på olika sätt utveckla gudstjänstlivet genom de förändringar som ska ske. Vi strävar också efter att kunna ha kyrkan mer öppen under vardagarna, säger församlingsrådets ordförande Gunilla Balutia.

glasmosaikfönstret tydligt blickfång

De äldsta delarna av S:t Olofs kyrka är från 1100-talet. Under århundradena har kyrkan genomgått många förändringar. Det senaste större arbetet skedde i slutet av 1950-talet under professor Ivar Tengboms ledning. Hans strävan var att lyfta fram kyrkans arkitektur med de vackra bågarna och valven. Vägg- och takmålningarna från förra sekelskiftet målades över och kyrkorummet gjordes mer stilrent. Altaret och Gunnar Torhamns glasmosaikfönster fick bli centrum och blickfång. I den kommande renoveringen är målsättningen att ytterligare förstärka det intrycket.
Det vackra mosaikfönstret avbildar scenen där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Det är en påminnelse om att Jesus Kristus är kyrkans mitt och hur hans tjänande exempel ska ligga till grund för kyrkans uppdrag att älska och värna församlingen.

de fasta kyrkbänkarna tas bort

Först och främst ska kyrkan rengöras och målas invändigt. Både de putsade väggarna och träväggarna ska få en ljusare nyans och kyrkan som helhet ska få en mer enhetlig färgsättning.
Den kanske största förändringen som genomförs vid renoveringen är att de fasta kyrkbänkarna tas bort. Bänkarna ersätts med kopplingsbara klädda stolar i en nyans som harmonierar med den övriga färgsättningen. Tanken är att detta både ska ge en bättre komfort för besökarna och skapa ett mycket mer flexibelt kyrkorum. Dessutom byggs stenbänkar som extra sittplatser utmed kyrkans väggar.
– Visst innebär det här en ganska stor förändring av kyrkorummet. Men man ska komma ihåg att träbänkarna inte fanns i den medeltida kyrkan. De kan ha kommit in i slutet av 1600-talet, men mer troligt på 1700-talet. Nuvarande bänkar är från 1950-talet, frånsett dörrarna som är från 1800-talet. På sätt och vis är det här alltså en återgång till kyrkans ursprungliga utseende, säger Roland Andersson.
– Och framför allt får vi på det här sättet ett ännu vackrare kyrkorum där arkitekturen, altaret och glasmosaiken får tala.

Glas över gravhällarna

Tillgängligheten i kyrkan ska också bli bättre för alla besökare genom att golvet blir slätare. Detta ska åstadkommas bland annat genom att glasskivor placeras över ett antal av de gamla gravhällarna. I det utrymme som idag är kyrkans toalett skapas ett litet pentry. En större toalett, tillgänglig för alla, byggs under läktaren där det också blir ett större förråd för extrastolar och annat.
Arbetet i S:t Olofs kyrka kommer att påbörjas under 2018 och beräknas ta cirka sex månader att slutföra. Under tiden kommer gudstjänsterna att firas i Kyrkans hus på Storgatan.

Läs mer om S:t Olofs kyrka här!