Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Om nedlagda gravstenar

Information om arbetet med stensäkring

Gravstenssäkerhet

Under våren och försommaren 2024 genomförs kontroller av gravstenssäkerhet på ett antal kyrkogårdar i pastoratet.

Frågor och svar om stensäkerhet

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om arbetet med stensäkring.