Om Mularps kyrka

Mularps kyrka byggdes 1197 och är en av de äldsta och minsta i Falbygden. Den är byggd i romansk stil. Det stora tornet byggdes på 1500-talet. I absiden finns ett ursprungligt romanskt fönster kvar.

Nedanför Mularpsbergets västra sluttning – där kvällssolen värmer som bäst – ligger Mularps kyrkby. Gårdarna och stugorna orienterar sig än idag på ett pittoreskt och ålderdomligt sätt kring kyrkan och utmed bybäcken. Här ligger prästgården med anor från tidig medeltid ch en bit söderut ligger Munkagården vars namn vittnar om samröre med kyrka och kloster. Redan 1225 nämns att Mularp har en kompastor. Till Mularps socken hör också Nöttarps by nedströms bäcken samt i söder det gamla säteriet Källeberg.

Mularps kyrka är byggd i romansk stil på 1190-talet. Huvudbyggnaden består av långhus och kor som täcks av kryssvalv samt en absid där ett av de ur-sprungliga romanska fönstren ännu finns kvar. Det kraftiga tornet är en tillbyggnad från 1580-talet och i norr ligger en rymlig sakristia.I vapenhuset står en kistformig gravsten från 1000- eller 1100-talet med runor. Den vackert ornamenterade dopfunten är huggen i sandsten på 1100-talet. Över valvet till koret hänger ett triumfkrucifix från 1300-talet. Kristusbilden är mycket levande och visar intensivt lidande men också triumferande drag.

Mariabilden som är tillverkad på 1400--talet, står mot ett dorsale med baldakin. Svängdörrarna som tillkommit senare har en inskription som lyder: "uppstofferad till Guds hus prydnad på bekostnad av Per Larsson i Kullagärdet 1747". En altaruppsats i barock föreställer den korsfäste Kristus med Moses och Aron på sidorna. Den skulpterades 1735 men hänger numera över dörren mot sakristian. Moses är här försedd med tvenne horn liksom på Michelangelos Mosesstaty i Rom.

Predikstolen är från samma tid och har skulpturer av Kristus och de fyra evangelisterna. Kyrkan har också en vacker mässkrud gjord av Agda Österberg.I tornet hänger två malmklockor. Den större är gjuten i Jönköping 1841 av M.A. Rönblom medan den mindre helt saknar inskription.

Orgeln på den låga läktaren byggdes 1955 för Skörstorps kyrka varifrån den flyttades och kompletterades med subbasstämma och svällare 2011. Den tidigare orgeln här i Mularp byggdes 1959 och ersatte då en orgel från slutet av 1800-talet.