Foto: Sebastian Streith

Om gudstjänsten

Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Gudstjänsten gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse.

 

Den ger uttryck för hur Jesus såg den människa som behövde få mod och hopp tillbaka. Hur han öppnade Guds rike för alla, så att de kunde leva i sin vardag. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud.

I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället. Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang.

Trots det kan orden och det som sker i gudstjänsten vara ovant om du är ovan gudstjänstfirare. Ge gudstjänsten tid. Du är alltid välkommen att fråga om du undrar något. Vi ses på gudstjänst!

Mässa, högmässa eller gudstjänst?
Här kan du läsa mer om olika typer av gudstjänster