Om gravplaster för återbruk

Läs om vilka olika möjligheter som finns.

välja begravningsplats

Det finns flera olika möjligheter för den som med en grav vill hedra minnet
av en anhörig. På de flesta av pastoratets kyrkogårdar finns fortfarande outnyttjade ytor för gravplatser, men inte på alla. Detta gäller särskilt kyrkogårdarna S:t Olof och S:t Sigfrid som ligger i Falköpings tätort. Där är istället möjligheten stor till återbruk av gravmark.

gravplatser för återbruk - återgångsgravar

Det är viktigt att vi inte i onödan bryter ny mark för nya kyrkogårdar, utan fullt ut använder de som finns. Av detta skäl, men också för att bevara karaktären på kyrkogårdarna, återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka.
Nya gravsättningar sker då i det övre orörda jordlagret – som när man gravsätter flera familjemedlemmar i samma grav. Du kan få mer information av vår personal, som kan berätta om vilka alternativ som finns.

askgravplats och askgravlund

Ett annat sätt att återbruka återlämnade gravplatser är att göra om dem till en så kallad askgravplats eller askgravlund.
Askgravplats är en gravplats med begränsad gravrätt som kan liknas vid ett mellanting mellan traditionell grav och minneslund.
Askgravlund är en gravplats utan gravrätt, det vill säga en gemensam men anonym gravplats. Den kan jämföras med en modern form av minneslund. Askgravlund finns på S:t Olofs och S:t Sigfrids kyrkogårdar.
Du kan läsa mer om olika gravskick här.

många vackra gravstenar kan återanvändas

De flesta gravar som inte är kulturgravar kan återanvändas. Det finns gravar med gravsten eller med både gravsten och ram.
Det är inte bara kostnadsskäl som talar för att använda en befintlig gravvård. Det finns också starka miljöskäl för att återanvända gravstenar i stället för att tillverka nya – det sparar både material och minskar transporter.

vi vårdar ett värdefullt kulturarv

Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för begravningar, kapell och kyrkogårdar i Falköpings pastorat. Kyrkogårdarna är välskötta miljöer med plats att sitta ned på en bänk och minnas; här kan man flanera i en lugn och vacker miljö. Det finns all anledning att vara stolt över vårt kulturarv – och hålla det vid liv.

Hör gärna av dig till kyrkgårdsförvaltningens personal om du har frågor!