Om förskolan

Boken är en fristående förskola med Svenska kyrkan som huvudman. Hos oss är ledorden trygghet, glädje och lärande!

Förskolan Boken finns i den vackra före detta prästgården intill S:t Olofs kyrka mitt i Falköping. Boken är en fristående förskola med Svenska kyrkan som huvudman. Hos oss är ledorden trygghet, glädje och lärande.

Vi har en fantastisk miljö med stimulerande lokaler som lockar till lek. Minst en gång om dagen är vi ute på vår stora härliga utegård, där det finns många olika möjligheter till lek, utforskande och fysisk aktivitet.

Vår verksamhet bygger på en kristen värdegrund präglad av tro, hopp och kärlek. Genom ord och handling vill vi att varje barn ska känna sig respekterat, samtidigt som vi lägger stor vikt vid alla människors lika värde.  För att betona att alla barn är värdefulla och unika har vi valt att kalla våra avdelningar Pärlan och Skatten.