Om Åsle kyrka

Åsle kyrkas äldsta delar är från 1100-talet. På 1570-talet byggdes de två korsarmarna på som gjorde att kyrkan fick sin unika form.

Åsle kyrka är en av de många medeltidskyrkorna på Falbygden. Den är idag korsformad där den östra armen är den äldsta från skiftet mellan 1100- och 1200-talet. Den norra korsarmen byggdes till på 1570-talet som gravkor åt ätten Lilliehöök men införlivades senare med det övriga kyrkorummet och används nu som dopkor. Tre gravhällar föreställande lika många generationer Lilliehöök står idag uppställda utmed väggarna.

Den södra korsarmen byggdes på 1640-talet och kallas än idag för Mularpskyrkan eftersom mularpsborna långt fram i tiden satt i denna delen av kyrkan. 1706 byggdes ett kyrktorn vilket dock revs redan 1770 eftersom det var i bristfälligt skick.År 1888 genomfördes en hårdför renovering där bland annat läktarna i norra och södra korsarmarna revs ut och hela kyrkan med all utsmyckning målades i en gulbeige ton.Vid en restaurering 1948 återställdes det mesta. Till exempel återfick altartavlan och predikstolen sina ursprungliga vackra färger.

Den senaste reoveringen genomfördes 2008 då samtliga bänkrader i "Mularpskyrkan" togs bort och ersattes av lösa stolar. Åsle kyrka har idag därför en mycket flexibel inredning som kan anpassas för många olika ändamål.

Kyrkans altaruppsats och predikstol är utförda i provinsiell barock. Altartavlan föreställer Jesu dop och tillverkades 1734 av Mäster Cransberg. Predikstolen är gjord av bildhuggaren Bengt Wedlin 1718. I sakristian finns ytterligare en altartavla, en målning från 1500-talet föreställande Uppståndelsen. Dopfunten är troligen från 1200-talet och tillverkad i sandsten med cylinderformad cuppa och huggen akantusranka.

Nattvardssilvret består dels av en kalk skänkt av Gustav Horn och hans hustru Jacobina Catharina Lilliehöök på 1600-talet, dels en sällsynt vackert arbetad vinkanna från 1648 med de Lilliehöökska och Ribbingska vapnen samt en oblatask i silver från 1735. Kyrkan har dessutom en brudkrona skänkt 1943 av Åslebygdens kyrkliga ungdomsring.

Åsle kyrka är synnerligen rik på gravminnen. Här finns över tiotalet stavkorshällar från 1100-talet, den senaste funnen vid grävningsarbeten på kyrkogården i början av 2000-talet.

I klockstapeln från 1722 hänger tre klockor. Mellanklockan har inskriptionen "Petrus Svenonius pastor Åsledensis anno 1653" medan lillklockan bär årtalet 1727. Anledningen till att Åsle har hela tre klockor är att de Flittorpsbor som  anslöt sig till Åsle församling efter det att deras egen kyrka brändes ned av danskarna 1612, medförde en klocka.