Nytt nummer av Himmel & Jord!

Höstnumret av pastoratets egen tidning har tema kyrkogård och allhelgona.