Foto: Svenska kyrkan/Johanna Karlsson, Xtractor

Nyhet: Meningen med mig

Samtalsgrupp för unga. Start våren 2024.

Meningen med mig är till för att hjälpa unga att känna sig tryggare i livet. 
Forskning visar att två saker kan skydda oss mot det som kallas ”psykisk ohälsa”:

• Att känna sig trygg med att prata om känslor.
• Att ha en upplevelse av mening i livet.

Vi träffas i en grupp med 6-8 deltagare i samtal och får verktyg som stärker meningsfullhet i livet. Materialet är religionsneutral och forskningsbaserat och visar på att vi mår bättre när vi kan uttrycka och reflektera  över våra känslor som ger mening och sammanhang. Teman som vi samtalar om är till exempel otrygghet, ensamhet, glädje nyfikenhet och ledsenhet. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att delta. 

Känner du oro inför framtiden?
Frågar du dig vad som är meningen med allt?
Då kan det här vara en grupp för dig.

Var: Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57. 
När: onsdagar kl 16.30 -18.30 med start under våren 2024.
För vem: alla unga 14-19 år.

Vill du delta eller är nyfiken och vill veta mer, kontakta  oss så berättar vi mer! 
Kursledare: Cecilia Frisk 072-876 34 10 och Eva Öfverman  076-210 15 66.