”När vi sätter ord på vårt liv ser vi det precis som det är”

Fredrik Stiernstedt Östblom är präst och ansvarig för Livsstegen i Falköping.

Till vem riktar sig Livsstegen?
– Till alla egentligen, vi alla bär på något. När vi sätter ord på vårt liv ser vi det precis som det är. Det är faktiskt lite förvånande vad vi har att lära om oss själva.

Måste man vara troende för att delta i en grupp?
– Nej, en Gudstro behövs inte för att delta. Bara en vilja att möta det som kommer fram i den egna berättelsen.

Hur mycket måste jag berätta för de andra i gruppen?
– Det bestämmer du själv. Men det är viktigt att komma ihåg att ju sannare vi är mot oss själva, desto mer kommer vi att inse om oss själva.
– Tro det eller ej, men det är en härlig känsla att äntligen, kanske för första gången, få sätta ord på det där du burit på länge.

Varför får man inte ge varandra råd i gruppen?
– För att det hindrar berättelsen från den som delar och berättar. Den här metoden innebär att det inte är tillåtet att försöka förändra någon annan än sig själv. Det handlar om en jämlikhet och balans mellan deltagarna. Fokus ska vara på den egna självreflektionen.

Vad händer efter de tolv träffarna?
– Den som vill kan gå stegen igen. Möjligheten finns också att komma med som ledare till nästa termins grupper. Vi har redan kö dit!
– För den som vill göra en insats finns också mycket annat att engagera sig i hos Svenska kyrkan Falköping och i Diakonins hus. Kom med som ideell medarbetare i någon verksamhet eller tipsa oss om något nytt som vi borde göra. Det är tillsammans som vi bygger kyrkan. Du är värdefull!