Foto: Sebastian Streith

Möt dig själv på en pilgrimsvandring

Allt fler ger sig ut på pilgrimsvandring. På nya vägar eller på stigar som trampats av vandrare sedan medeltiden. Lugnet och naturupplevelserna lockar, men också sökandet efter mening och tillvarons djupaste dimensioner.

Att pilgrimsvandra är att göra en yttre resa som hjälper oss att påbörja en inre resa. Det finns ett tydligt samband mellan meditation och vandring. När vi bara behöver fokusera på att sätta den ena foten framför den andra blir vi allt mer närvarande i nuet. Långsamheten och kroppens rytmiska rörelse ger tankarna plats att flyga fritt och tänkas färdigt. Plötsligt finns utrymme för livsfrågor som annars inte hinns med. Hur vill jag leva mitt liv? Vad behöver jag försonas med? Vad behöver jag förändra? Vad tror jag på?

Kanske är det inte så konstigt att pilgrimsvandring fått en renässans just nu i början av 2000-talet. Vi lever i en tid präglad av högt tempo, med fokus på yta och ett enormt flöde av information som sköljer över oss varje dag. Behovet att hitta stillhet och få tid till eftertanke är stort.

En andling upplevelse

För många moderna pilgrimer är det just den där pausen från vardagen som lockar dem ut på vägarna. Andra är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår. Vissa vandrar för att deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser. För många är vandringen ett sätt att närma sig tillvarons djupaste dimensioner – att söka Gud. Oavsett vem du är och varför du ger dig ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en andlig upplevelse.

medeltida anor

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling – en vandrare mot en helig plats. Pilgrimsmotivet finns sedan mycket lång tid tillbaka i nästan alla kulturer och religioner. I Europa har pilgrimsrörelsen funnits sedan medeltiden. De stora vallfartsmålen då var Jerusalem och den heliga gravens kyrka, aposteln Petrus grav i Rom, aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela och Olav den Heliges grav i Nidaros (Trondheim).

På 700-talet var pilgrimsrörelsen den drivande motorn i den ekonomiska utvecklingen i Europa genom sitt behov av infrastruktur. Detta behov resulterade i utbyggnad av vägar, broar, härbärgen, kyrkor och kloster.
Miljoner och åter miljoner människor var ständigt på väg och man har beräknat att 20 till 50 procent av Europas vuxna befolkning deltog i pilgrimsvandringar under åren 1150-1450. I samband med reformationen förbjöds pilgrimsvandringar i Sverige.

många leder att välja på

De senaste decennierna har intresset för pilgrimsvandring ökat kraftigt. För den som vill prova på finns mängder av leder att välja på och det anordnas vandringar i grupp och pilgrimsresor över hela landet. För att en vandringsled skall kallas för ”pilgrimsled” krävs att den har en historisk anknytning till medeltida pilgrimsmål. Den kan också föra till platser av andlig karaktär som kommit till på senare tid.

Men en pilgrimsvandring kan egentligen genomföras var som helst. Det viktiga är inte vart du går, utan det som händer när du vandrar. Du kan vandra långt bort och länge, ge dig av till någon av de stora pilgrimsmålen i Europa, men du kan också vara pilgrim på vardagens vandringsväg. Du kan avsätta hela sommaren för gå ”El Camino”, den 80 mil långa vandringen över Pyrenéerna till Santiago de Compostela i norra Spanien, men du kan också se en vandring till kyrkan hemma som en pilgrimsupplevelse. 

lyssna inåt och utåt

Vandringen är pilgrimens redskap på vägen in mot djupet. Under medeltiden fanns vid de stora pilgrimsmålen ofta en labyrint. När pilgrimen nådde målet efter flera veckor, månader eller år på vandring påminde labyrinten om att man egentligen inte behöver vandra långt eller länge för att nå målet. I en labyrint övar vi oss på att lyssna inåt mot oss själva och utåt mot världen omkring oss.

Här på webben hittar du många tips kring var och hur du kan vandra, samt var du hittar mer information. Sedan är det bara att packa ryggsäcken och ge sig av. Vart går din vandring?