Meditationsmåndag

Meditation och bibelreflektion i S:t Olofs kyrka, måndagar kl 18.30.

Meditation är en väg att hitta sitt inre lugn, sin egen andning och att öka sin stresstålighet och koncentrationsförmåga. Meditation är också ett stöd för ett existentiellt sökande - en längtan efter djup och mening i livet. Meditation är ett sätt att söka Gud. På måndagar i S:t Olofs kyrka använder vi två olika metoder, du kan läsa om dem här nedanför.

Ingen föranmälan behövs för att delta vid meditationsmåndagarna och du behöver inte vara med varje gång. Kom när du vill, kan och behöver det!
Frågor besvaras av Fredrik S. Östblom, fredrik.ostblom@svenskakyrkan.se. som är präst och den som oftast leder meditationerna. Välkommen!

Jämna veckor: Lectio divina 

Lectio betyder läsning  och divina  betyder gudomlig, eller given av Gud. Denna form av bibelläsning har vuxit fram i de kristna klostren. I Lectio Divina närmar  vi oss bibelordet med en bedjande och lyssnande hållning. Det handlar mer om  att låta Guds ord förklara mitt liv, än att jag ska söka förklaringar i Bibeln.

När vi är klara med kvällens läsning finns möjlighet för den som vill att stanna kvar och delta i bönsång i Taizeanda.

Ojämna veckor - Hjärtats bön 

Hjärtats bön, eller Jesusbönen, är en böneform sprungen ur den tidiga kyrkan, där vår yttre människa får tystna och bli stilla. I bönen förenas in- och utandningen med det tysta uttalandet av Guds namn. I bönens djup låter vi Gud väcka vår inre människa, göra oss verkligt närvarande, för att söka, finna och vila i Guds närvaro.

Stilla, med ögonen stängda och med rak rygg kan man sitta på kudde, stol, meditationspall eller i bänken. Bönen inleds med en vägledd meditation ihop med andetagen. Därefter låter vi varje inandning förknippas med namnet Jesus, eller låter inandningen utgöras av ett ord du skänks av anden i stunden, i nuet. Ett ord du således behöver. Tids nog kan orden utebli och andningen leda vägen. Vi vilar dock alltid i namnet Jesus tillsammans. Pauser i form av Tazieböner/sånger förekommer.

Klockan 18.15 har vi en introduktion för dig som är ny. Ingen tidigare erfarenhet krävs. Ungefär 18.30 inleder vi vår bön.

 

Meditationer