Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till det kostnadsfria självhjälpsprogrammet i Falköpings pastorat.

Livsstegen är ett kostnadsfritt självhjälpsprogram i tolv steg för oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor

Trots att de flesta i vårt land har det materiellt mycket bra ökar den psykiska ohälsan. Många brottas med en känsla av meningslöshet. Något har kommit mellan oss och livet, något som hindrar oss från att leva det liv vi vill leva. Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet.

De tolv stegen formulerades redan på 1930-talet av Anonyma alkoholister. Stegen har sin utgångspunkt i ignatiansk andlighet, en visdom som under lång tid praktiserats i kloster. De tolv stegen har influerat flera moderna terapiformer, som bland annat KBT.

Livsstegen är prästen och författaren Olle Carlssons egen tolkning och översättning av stegen.  Han har beskrivit sin metod i boken ”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”. Arbetet i självhjälpsgrupperna utgår ifrån boken.

Till för alla

Livsstegen riktar sig till alla som söker en varaktig livsförändring. Alla människor kan använda sig av metoden, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa på hur de tolv stegen kan vara en hjälp också för dem som har ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk. ”För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara både en underbar och en otillräcklig människa.”

Varje Livsstegsgrupp består av runt tio deltagare som träffas vid tolv tillfällen tillsammans med en handledare. Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning eller längtan i sitt eget liv utifrån tolv existentiella teman.
I grupperna lyssnar man till varandra utan att kommentera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.

Livsstegen i Falköping

Hösten 2024 startar nya Livsstegsgrupper i Falköping. Anmäl dig redan nu!

Livsstegsmässa

S:t Olofs kyrka, torsdagar kl 18

”Det handlar om livet”

Erica Niggol är en av ledarna för Livsstegen i Falköping.

”När vi sätter ord på vårt liv ser vi det precis som det är”

Fredrik Stiernstedt Östblom är präst och ansvarig för Livsstegen i Falköping.

DE 12 STEGEN

Steg 1 MAKTLÖSHET – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?

Steg 2 TILLIT – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?

Steg 3 ÖVERLÄMANANDE – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Hur kan jag ta emot den?

Steg 4 SJÄLVRANNSAKAN – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?

Steg 5 BEKÄNNELSE – Jag säger som det är. Vilken är min bekännelse?

Steg 6 VILA – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar mig?

Steg 7 OFULLKOMLIGTHET – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?

Steg 8 FÖRSONING – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt?

Steg 9 GOTTGÖRELSE – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?

Steg 10 TACKSAMHET – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?

Steg 11 BÖN – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?

Steg 12 MEDKÄNSLA – Jag har något att ge. Vad vill jag ge vidare av?

FÖRHÅLLNINGSREGLER

Vi avbryter och kommenterar inte varandra

Vi pratar om oss själva och i jag-form

Vi ger inte varandra råd

Vi fördelar tiden så att alla som vill kommer till tals

Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen