Några personer sitter och samtalar inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Leva-vidare grupp

För dig som förlorat en livskamrat.

Varje termin bjuder Svenska kyrkan Falköping in alla som  förlorat en livskamrat till en ”Leva vidare grupp”. Tanken med gruppen är att deltagarna skall få träffas och dela sina unika erfarenheter med andra i samma situation. Samtalen leds av prästen Björn Lundin. 

Anmälan till församlingsexpeditionen på telefon 0515-77 63 10 eller till Björn Lundin 0515- 77 63 25.