Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse som tillsätts av kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige, som också avgör antalet ledamöter.

I kyrkorådet finns 12 ledamöter. Kyrkoherden är alltid ledamot. I kyrkorådets personalutskott bereds alla frågor som rör personalen, övriga frågor bereds av arbetsutskottet. Frågor som rör begravningsverksamheten bereds av kyrkogårdssutskottet.

Kyrkorådet 2018-2021

Ordförande Roland Andersson
Telefon: 070-523 15 15
E-post: roland.andersson@centerpartiet.se

Roland Andersson

Först vice ordförande Ingegerd Darius Reinholdsson
Telefon: 070-512 20 81
E-post: ingegerd.darius@telia.com

Andre vice ordförande Dag Högrell

Ledamöter:
Ingvor Arnoldsson
Arne Gunnarsson
Håkan Arnesson
Sara Strömberg
Gunnel Bergqvist
Åke Abrahamsson
Barbro Westergren
Jonas Larsson
Bengt Lundqvist
Jonas Hagström, kyrkoherde

Ersättare:
Mikael Gustavsson
Kerstin Johansson
Roland Svensson
Birgitta Lindh
Monica Andersson
Barbro Gustavsson
Sonja Eriksson
Ingvor Bergman
Gunbritt Gunnarsson
Monica Janzon
Ann-Britt Larsson