Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse som tillsätts av kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige, som också avgör antalet ledamöter.

I kyrkorådet finns 12 ledamöter. Kyrkoherden är alltid ledamot. I kyrkorådets personalutskott bereds alla frågor som rör personalen, övriga frågor bereds av arbetsutskottet. Frågor som rör begravningsverksamheten bereds av kyrkogårdssutskottet.

Kyrkorådet 2022-2025

Ordförande  Ingegerd Darius Reinholdsson
Telefon: 070-512 20 81
E-post: ingegerd.darius@telia.com

Vice ordförande Eva-Marie Brorsson

Ledamöter:
Monica Janzon
Bengt Lundqvist
lngvor Bergman
Kent Mossby
Dag Högrell
Joel Grafström
Leif Nordlander
Jonas Larsson
Jonas Hagström, kyrkoherde

Ersättare:
lngvor Arnoldsson
Göran Helmersson
Roland Svensson
Gunnel Bergqvist
Birgitta Sandström
Kent Strängby
Mikael Gustavsson
Emelie Nilriksson
Evelin Esseen
Nils Erik Johansson