Kyrkofullmäktige i Falköpings pastorat

Mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Fullmäktige består av  29 ledamöter som väljs direkt i kyrkovalet. Sammanträdena är offentliga.
Ordförande: Leif Nordlander
Vice ordförande: Ingvor Berman

KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-2025

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ledamöter

1. Ingegerd Darius Reinholdsson
2. Göran Helmersson
3. Ingvor Bergman
4. Mikael Gustavsson
5. Ingvor Arnoldsson
6. Bengt Lundqvist - förhinder
7. Monica Janzon
8. Emelie Nilrikson
9. Bengt Ljungberg
Ersättare
1. Eva Winroth
2. Samuel Johansson
3. Kerstin Johansson

Borgerligt alternativ
Ledamöter
1. Kent Mossby
2. Roland Svensson
3. Dag Högrell
4. Håkan Arnesson
Ersättare
1. Katarina Thunander
2. Carl-Magnus Andersson

Centerpartiet
Ledamöter

1. Eva-Marie Brorsson
2. Evelin Esseen
3. Nils Erik Johansson
4. Gunnel Bergqvist
5. Joel Grafström
6. Kerstin Arnesson
Ersättare
1. Ann-Britt Larsson
2. Vanja Wallemyr
3. Monica Andersson

Frimodig kyrka
Ledamöter

1. Leif Nordlander
2. Anne-Marie Asp
3. Birgitta Sandström
4. Margaretha Aronsson

Ersättare
1. Kent Strängby

Sverigedemokraterna
Ledamöter

1. Jonas Larsson
2. Albin Gilbertsson
1. Matti Kvist
2. Gerhard Karlsson