Närbild på medlemmar i en barnkör som sjunger i en kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Körer

Hos Svenska kyrkan Falköping finns 13 körer som regelbundet övar, medverkar i gudstjänster och ger konserter. Om du är intresserad av att var med i någon av våra körer, kontakta respektive ledare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

FÖR BARN OCH UNGA:  

Barnkören, åk 2-3

Kyrkans hus, tisdagar kl 16.30-17.15 
Vi sjunger, har rytmik, lär oss om rösten och lite om noter. Vi erbjuder hämtning från Mössebergsskolan och ”kyrktaxi” från Centralskolan och Vindängens skola.(För att använda denna tjänst behöver du kontakta oss i förväg). Frågor och anmälan: Emil Persson, körledare och musikpedagog emil.persson@svenskakyrkan.se

Diskantkören, åk 4-6

Kyrkans hus, tisdagar kl 15.30-16.15
Vi sjunger tillsammans och i stämmor, lär oss noter, m.m. Vi erbjuder hämtning från Mössebergsskolan och ”kyrktaxi” från Centralskolan och Vindängens skola. (För att använda denna tjänst behöver du kontakta oss i förväg).
Frågor och anmälan: Kontakta Emil Persson, körledare och musikpedagog emil.persson@svenskakyrkan.se  

Minikören, 5 -7 år

Kyrkans hus, tisdagar kl 17.30-18.00.
Vi sjunger tillsammans och allt lärs in med lek och rörelse. Det kostar inget att vara med i kören och det går utmärkt att komma och prova några gånger!
Frågor och anmälan: Kontakta Emil Persson, körledare och musikpedagog emil.persson@svenskakyrkan.se

Ållebergs barnkör  

Årkurs F-3: Vartoftas samlingslokal, måndagar kl 13.30-14.45 
Årskurs 4-6: Vartoftas samlingslokal, måndagar kl 15.00-16.15 
Ållebergs barnkör är en barnkör som gillar att sjunga och ha kul! Vi sjunger allt från musikal till sånger med rörelser till! Erbjuder hämtning från fritids på Vartofta skola.
Körledare: Birgitta Lindh, birgitta.lindh@svenskakyrkan.se


Åslebygdens barnkör

Torsdagar 14.15-15.30 i Åsle kyrka
Körledare: Birgitta Lindh, birgitta.lindh@svenskakyrkan.se

FÖR VUXNA:

S:t Sigfrids kyrkokör

Torbjörntorps kyrka, onsdag kl 18-20.
S:t Sigfrids kyrkokör är en blandad kör som sjunger traditionell kyrkomusik och andliga visor.  Körledare: Gustav Gyllenhammar, gustav.gyllenhammar@svenskakyrkan.se

Bergaton

Kyrkans hus, onsdag kl 19-21. 
En kammarkör för dig som har lite mer körvana. Vi sjunger både den traditionella klassiska körmusiken, men samarbetar även med orkesterar och solister och gör större verk, som till exempel Händels Messias eller Actus tragicus av Bach. Vi medverkar i gudstjänst ungefär en söndag i månaden.
Körledare: Annika Lagerquist, annika.lagerquist@svenskakyrkan.se

S:t Olofs kyrkokör

Kyrkans hus, torsdag kl 19.00-21.00.
En kyrkokör som sjunger den klassisk kyrkokörsrepertoaren. Vi medverkar i gudstjänst ungefär en gång i månaden och samarbetar även med Bergaton vid större högtider, till exempel vid julmusiken i S:t Olofs kyrka. Körledare: Dominik Göbel. dominik.gobel@svenskakyrkan.se

Falköping Gospel

Kyrkans hus, måndagar kl 18.30-20.15.
Gospelkören vänder sig till både ungdomar och vuxna, män och kvinnor. Vi sjunger som namnet säger mest gospelmusik, både negro spirituals och contemporay gospel, men även även visor och psalmer. Kören medverkar i gudstjänster cirka en gång/månad och gör som regel två större musikgudstänster varje år.Körledare: Annika Argus, annika.argus@svenskakyrkan.se, 0708-42 10 61

Ållebergs kyrkokör

Slötagården, tisdag kl 19.00-21.00 
En kyrkokör med blandade åldrar som sjunger allt från kyrkomusik till schlager. 
Körledare: Birgitta Lindh, birgitta.lindh@svenskakyrkan.se  

 

KÖRER MED PROVSJUNGNING: 

Gustavi stämmor

Kyrkans hus, måndagar kl 19.00-21.00
Gustavi stämmor är en dubbelkvartett som främst sjunger tidig musik.
Körledare: Mattias Lagerquist. 

Falbygdens oratoriekör

Kyrkans hus, en fredag/månad. 
Kören samlar rutinerade sångare från hela Västra götaland och jobbar projektvis med rep en gång i månaden. Vi sjunger företrädesvis de lite större kör- och orkesterverken så som Faurés requiem och Bachs Johannespassion, men även motetter och mindre verk. Körledare:  Annika Lagerquist, annika.lagerquist@svenskakyrkan.se

Kören Knut Svennings

Kyrkans hus, varannan tisdag kl 19.00-21.00
Kontaktperson Dominik Göbel, dominik.gobel@svenskakyrkan.se

 

Huvudansvarig för musiken i Falköpings pastorat:

Övriga musiker: