Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Körer

Hos Svenska kyrkan Falköping finns 13 körer som regelbundet övar, medverkar i gudstjänster och ger konserter. Om du är du intresserad av att var med i någon av våra körer, kontakta respektive ledare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Förändringar på grund av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin gör all verksamhet med fysiska träffar uppehåll tills vidare. Några verksamheter genomförs digital. 
 Läs mer på vår informationssida om coronapandemin.

FÖR BARN OCH UNGA:  

Barnkören Joy, (åk 1-6, )

Mössebergs kyrka, måndag kl 16-16.45. Start 31/8.
Barn som går i förskoleklass är också välkomna efter kontakt med körledaren. Kören medverkar i gudstjänster 3-4 ggr/termin. Man samarbetar även  med skolan i projekt vid exempelvis Lucia. 
Körledare: Annika Argus.

ållebergs barnkör (åk 1-6)

Vartoftas samlingslokal, torsdagar kl 16.30-17.15.
Ållebergs barnkör är en barnkör som gillar att sjunga och ha kul! Vi sjunger allt från musikal till sånger med rörelser till! Erbjuder hämtning från fritids på Vartofta skola. Körledare: Birgitta Lindh.

I höst är barnkörerna med i musikalprojektet ”Bara vara barn". Läs mer här!

FÖR VUXNA:

S:t Sigfrids kyrkokör

Mössebergs kyrka, onsdag kl 19-21.
S:t Sigfrids kyrkokör är en blandad kör som sjunger traditionell kyrkomusik och andliga visor.  Körledare: Gustav Gyllenhammar. 

Bergaton

Kyrkans hus, onsdag kl 19-21. Start 26/8.
En kammarkör för dig som har lite mer körvana. Vi sjunger både den traditionella klassiska körmusiken, men samarbetar även med orkesterar och solister och gör större verk, som till exempel Händels Messias eller Actus tragicus av Bach. Vi medverkar i gudstjänst ungefär en söndag i månaden.
Körledare: Annika Lagerquist. 

 S:t Olofs kyrkokör

Kyrkans hus, torsdag kl 18.30-20.30.
En kyrkokör som sjunger den klassisk kyrkokörsrepertoaren. Vi medverkar i gudstjänst ungefär en gång i månaden och samarbetar även med Bergaton vid större högtider, till exempel vid julmusiken i S:t Olofs kyrka.
Körledare: Ulric Rudebrant. (vikarie 2020: Ingrid Nordlander)

Falköping Gospel

Mössebergs kyrka, måndagar kl 18.45-20.15.
Gospelkören vänder sig till både ungdomar och vuxna, män och kvinnor. Vi sjunger som namnet säger mest gospelmusik, både negro spirituals och contemporay gospel, men även även visor och psalmer. Kören medverkar i gudstjänster cirka en gång/månad och gör som regel två större musikgudstänster varje år.Körledare: Annika Argus,annika.argus@svenskakyrkan.se, 0708-42 10 61

Ållebergs kyrkokör

Slötagården, tisdag kl 19-20,45. Start 1/9.
En kyrkokör med blandade åldrar som sjunger allt från kyrkomusik till schlager. 
Körledare: Birgitta Lindh.  

 

KÖRER MED PROVSJUNGNING: 

Gustavi stämmor

Mössebergs kyrka, tisdag kl 19-21.
Gustavi stämmoer är en dubbelkvartett som främst sjunger tidig musik.
Körledare: Gustav Gyllenhammar. 

Falbygdens oratoriekör

Mössebergs kyrka, en ggr/månad. Start 21/8.
Kören samlar rutinerade sångare från hela Västra götaland och jobbar projektvis med rep en gång i månaden. Vi sjunger företrädesvis de lite större kör- och orkesterverken så som Faurés requiem och Bachs Johannespassion, men även motetter och mindre verk. Hösten 2020 är projektet ”Jesu Meine Freude” av Bach. Körledare:  Annika Lagerquist.  

Kören Knut Svennings

Diakonins hus-Fredriksbergs k:a varannan torsdag kl 19.
Ingela Milton.

 

Huvudansvarig för musiken i Falköpings pastorat:

Annika Lagerquist

Svenska kyrkan Falköping

Organist

Övriga musiker: