Församlingsdelen i Karleby kyrka.

Karleby kyrka - församlingsdel

Under 2013 genomgick Karleby kyrka en omfattande renovering och ombyggnad. En församlingssal skapades under läktaren. Salen kan antingen användas helt separat från kyrkorummet eller verka som en utökning av kyrkan då ena sidan kan öppnas. I församlingsdelen finns ett pentry som kan användas vid kyrkkaffe och andra enklare serveringar.  Pris vid uthyrning: 300:-.
 
Vid dop, bröllop och begravning står Svenska kyrkan Falköping för hyreskostnaden om du vill använda lokalen. 

Här finns mer information om Karleby kyrka!