Karleby kyrka

Karleby kyrka

För att spara energi är kyrkan stängd under årets tre första månader. Öppnas åter i samband med den första gudstjänsten i kyrkan efter 1 april. 

Öppettider: Dagligen kl 8-20. Kontaktperson: Vaktmästeriet 0515- 77 63 80. Vägbeskrivning: Väg 47 mot Jönköping. Ta vänster mot Karleby. GPS-koordinater: RT90: X: 6449419, Y: 1372264
WGS84: Lat N 58° 9′ 0″ Lon E 13° 38′ 8″ Decimal: 58.1500, 13.6357

OM KYRKAN
I den här bygden har människor bott i mer än 4000 år. Öster om kyrkan går en av Sveriges allra äldsta vägar genom ett område med en mängd stenkammargravar från bondestenåldern. Karleby kyrkan är dock förhållandevis ung. Den är byggd i empirestil 1839. Kyrkans förnämsta prydnad är ett triumfkrucifix, troligen från 1200-talet, som nu är placerat över predikstolen. Dopfunten av sandsten är från medeltiden.  
 
PRAKTISK INFORMATION
Piano finns i koret. Hörslinga finns.
Kyrkan rymmer cirka 120 personer (+ cirka 25 i församlingshemsdelen)
 
FÖRSAMLINGSDEL
Under 2013 genomgick kyrkan en omfattande renovering och ombyggnad. En församlingssal skapades under läktaren. Salen kan antingen användas helt separat från kyrkorummet eller verka som en utökning av kyrkan då ena sidan kan öppnas. I församlingsdelen finns ett pentry som kan användas vid kyrkkaffe och andra enklare serveringar.  Pris vid uthyrning: 300:-.
 
Vid dop, bröllop och begravning står Svenska kyrkan Falköping för hyreskostnaden om du vill använda lokalen. 
Församlingsdelen i Karleby kyrka.