Foto: Sebastian Streith

"Jag har fått en större trygghet"

Örjan Erkenborn, vuxenkonfirmation

Du konfirmerades inte som tonåring, hur kom det sig?
– Jag är uppvuxen i en pingstförsamling och där hade vi inte någon konfirmationsundervisning på det sättet. Jag är ju inte döpt som litet barn heller, utan som äldre.

Varför ville du konfirmera dig nu?
– Jag och min fru är kyrkvärdar i Mössebergs kyrka, och jag upplevde att det var mycket runt gudstjänsterna som jag inte riktigt förstod. Jag såg vuxenkonfirmationen som ett tillfälle att få mer förståelse för gudstjänstens olika delar, men också för kyrkans syn på dopet och livet som helhet egentligen.

Hur var konfirmandtiden?
– Det var väldigt bra. Jag har fått med mig mycket som jag har nytta av som kyrkvärd, som fördjupade kunskaper kring gudstjänsten, nattvarden, dopet och bibeltexterna. Men framför allt har den här tiden gett mig mycket på ett mer personligt plan.

Vad är det viktigaste du fått med dig?
– Det är svårt att sätta ord på. Men jag skulle säga att jag fått en större trygghet. En större förståelse för vilken resurs och styrka och kraft det finns i tron. Att man kan känna sig trygg också i livets svåra stunder.
Man rusar fram i vardagen, snubblar över problem och svårigheter som man kanske inte vet hur man ska hantera, men då finns en stor trygghet där. Större än vad jag tänkt på innan.

Var det något som överraskade dig?
– Innan hade jag nog inte tänkt så mycket på vad de andra deltagarna skulle betyda. Men gruppen blev väldigt betydelsefull för mig.
Jag är ingenjör och sitter och pratar med tekniker dagarna i ända. Det var väldigt intressant och givande att få möjlighet att träffa och diskutera med människor som har en annan syn på livet, som inte ser allt fullt så fyrkantigt och realistiskt som jag.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att anmäla sig?
– Det är en bra grej som verkligen ger ett stort värde efteråt! Den som vill lära sig mer och också få möjlighet att diskutera kring livet på ett sätt som man inte så ofta gör, ska ta den här möjligheten, tycker jag.