Ideell-så funkar det!

Att vara ideell medarbetare hos Svenska kyrkan Falköping innebär att göra ett frivilligt arbete på sin fritid.

DEN IDEELLA MEDARBETAREN  är en viktig resurs i olika verksamheter och ger av sin tid till sina medmänniskor. Det handlar om att engagera sig för det som känns viktigt, att hjälpa andra och att lära sig nya saker om både andra och sig själv.

DET IDEELLA MEDARBETARSKAPET är en del i Svenska kyrkans arbete, i kyrkans tro och församlingens gemenskap. Som ideell erbjuds du utbildning och handledning. du får ett tydligt uppdrag och arbetar bara så mycket som du själv känner att du kan. Om du vill skriver vi ett enkelt avtal som reglerar uppdragets omfattning.

OM DU HAR ETT uppdrag i en verksamhet där det kan förekomma känsliga uppgifter, vill ha en överenskommelse om ett tystnadslöfte

 

Har du frågor? Vill du anmäla ditt intresse? Ta kontakt med Maria Kristiansson!